Miljø og kvalitet


MEB har krav til at våre kunder og leverandører har en miljø og kvalitetspolitikk som aktivt jobber for at nå sine mål. 

MEB har sertifisering ISO 9001.
Vi vil ha fokus på våre kunders behov, og vårt kvalitetsarbeid skal derfor preges av nøkkelordene:
• Tilgjengelighet
• Punktlighet
• Serviceinnstilling

MEB`s kvalitetsarbeid har som overordnede mål:
• Høy grad av kundetilfredshet
• Effektiv håndtering av klager
• Proaktiv holdning til å forebygge feil.
• Kontinuerlig opplæring av sjåfører

MEB har sertifisering ISO 14001.
MEB har valgt miljømål fra de miljøaspekter som har størst påvirkning på det ytre miljøet.
Miljømålene vil bli brutt ned på relevante nivåer i organisasjonen og måloppnåelse vil bli fulgt opp på kvartalsmessig basis. Et miljøregnskap vil i tillegg synliggjøre vår miljøpåvirkning og miljøforbedring.

Overordnede miljømål
• Gjennom informasjon, holdningsskapende arbeid og inkludering bidra til å styrke miljøbevisstheten blant de ansatte
• Høy bevissthet rundt økonomisk og effektiv kjøring
• Redusere tomgangskjøring
• Ved innkjøp av nye busser/lastebiler skal MEB alltid ha Euroklase 6/elektriske kjøretøy.
• Miljøvennlig handtering av avfallsstoffer i vaskehall
• Miljøvennlig transport til og fra jobb. Minst mulig bruk av privatbil..
• Ha et bevisst miljøforhold til våre leverandører

MEB er sertifisert med ISO 14001 & ISO 9001
© Modalen-Eksingedalen Billag AS
Utviklet av:
pencilphone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram