Turkøyring

Turkøyring

Turkøyring er ein viktig del av verksemda vår. Primært er det lag og bedrifter i nærområdet som nyttar oss til turar, men me tek òg oppdrag i samband med den aukande cruisebåttrafikken som vil ha både «overland»-tur og sightseeing i Bergen. Har du turynskjer kan me i lag «sy saman» eit turopplegg som saman med våre røynde sjåførar vil gi deg ei god turoppleving.

Har du spørsmål kring nokre av tenestane våre?

Send oss ei melding via kontaktskjema, så kjem me tilbake til deg.