Anna transport

Anna transport

Mebas har òg lastebilar til ymse transport. I vintersesongen er det brøyting av R569 samt strøing. I sumarsesongen vert lastebilane nytta til anna massetransport.

Har du spørsmål kring nokre av tenestane våre?

Send oss ei melding via kontaktskjema, så kjem me tilbake til deg.